Wordt de nieuwsbrief niet goed getoond?

Bekijk deze in uw browser

Beste netwerkpartners, 

Hierbij ontvangt u onze derde nieuwsbrief over inburgering. Via deze nieuwsbrief willen we ons netwerk meenemen in de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. U ontvangt deze update eens per twee maanden. Heeft u een tip of onderwerp voor de volgende editie? Stuur een mail naar teaminburgering@rsdkrh.nl


 

Start van de nieuwe Module Arbeidsmarkt en Participatie 

De Nederlandse arbeidsmarkt is voor veel nieuwkomers anders dan in hun land van herkomst, van omgangsvormen op de werkvloer tot het solliciteren. Om hen een goede start te geven bieden we in het nieuwe stelsel de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) aan. Die module start deze maand. Ook nieuwkomers die inburgeren in het oude stelsel kunnen dan deelnemen.

 

Fikri el Makrini, arbeidsmarkttrainer bij de RSD, legt uit hoe de MAP eruitziet. “Acht thema’s staan in de lessen centraal: beroepsoriëntatie, werknemerscom-petenties, beroepskansen, beroeps-competenties verwerven, werk vinden, werkcultuur en een realistisch beroeps-beeld. Dit bespreken we tijdens de les, maar daarnaast gaan de inburgeraars ook in de praktijk aan de slag. Daarvoor zoekt de RSD een geschikte stage- of werkplek. De combinatie van theorie en praktijk werkt goed.”

 

Opnieuw beginnen

Fikri geeft al jaren arbeidsmarkttrainingen aan statushouders. “Voor bijna iedereen is de overstap naar de Nederlandse arbeids-markt een grote omschakeling. Het vraagt veel flexibiliteit en vooral acceptatie 

 

Foto Fikri (MAP)

 

van de nieuwe situatie. Een diploma uit 

het land van herkomst betekent hier niet altijd veel. Je begint weer opnieuw vanwege je taalbarrière, en omdat de regels hier anders zijn. Dat is voor veel mensen moeilijk te aanvaarden.”

 

Lees verder...

 

Praatplaat Inburgering

Praatplaat: inburgering in 9 stappen

Het inburgeringstraject van asielmigranten zichtbaar in één oogopslag. Dat is het doel van een nieuwe praatplaat die nu te downloaden is op onze website. Handig voor tijdens het gesprek met een inburgeraar. Waar staat iemand in het inburgeringsproces en wat kan diegene verder verwachten?

 

In negen stappen komen alle activiteiten aan bod. Van kennismaking met de RSD tot huisvesting, de leerbaarheidstoets, maatschappelijke begeleiding en de leerroutes. Iconen maken duidelijk met welke partij de inburgeraar contact heeft bij iedere stap tijdens de inburgering. De plaat is een hulpmiddel bij het gesprek over inburgering én laat inburgeraars zien wat ze nog gaan tegenkomen in het traject.

 

Uitleg in begrijpelijke taal

Achter op de plaat lichten we iedere stap toe in begrijpelijke taal. We leggen ook moeilijke begrippen uit, zoals brede intake, financieel ontzorgen en participatieverklaring. Verder stellen we de belangrijkste partijen voor die contact hebben met de inburgeraar: het COA, de RSD, Vluchtelingenwerk, DUO en taalschool Sagènn.

 

Hulpmiddel tijdens gesprek

De plaat is voor iedereen te downloaden als pdf. Met deze plaat kunnen ook onze partners het gesprek over het inburgeringstraject visueel ondersteunen. Heeft u vragen of opmerkingen over de praatplaat? Laat het ons weten via teaminburgering@rsdkrh.nl.

 

Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Iedereen die uit Oekraïne is gevlucht naar Nederland kan leefgeld aanvragen. Dit is door het Rijk geregeld in de zogenaamde leefgeldregeling. Het leefgeld is bedoeld voor de eerste levensbehoeften: eten en drinken, kleding en spullen voor de persoonlijke verzorging. In de regio Kromme Rijn Heuvelrug keert de Regionale Sociale Dienst het leefgeld uit in opdracht van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Aanmelden voor het leefgeld: intakegesprekken op locatie

Oekraïense vluchtelingen die in onze regio verblijven, kunnen het leefgeld bij ons aanvragen. We organiseren daarvoor aanmeldsessies bij de opvanglocaties. De coördinatoren van de gemeenten melden Oekraïense vluchtelingen aan voor deze gesprekken.

 

Meer informatie en FAQ

Meer informatie over het leefgeld en het aanvragen ervan is te vinden op onze website. Hier vindt u ook een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen van onder anderen werkgevers en medewerkers bij gemeenten.

 

In gesprek met werkcoach Israa 

Israa al Dalou is werkcoach binnen Team Inburgering. De nadruk op werk in de nieuwe wet is een goede zaak, maar niet altijd makkelijk voor nieuwkomers, merkt ze. “Als werkcoach help ik mensen om de nieuwe situatie te accepteren en nieuwe kansen te zien.”

 

Wat doe je als werkcoach binnen Team Inburgering?

“Inburgeraars die bijna klaar zijn om te gaan werken worden bij mij aangemeld. Ik begeleid hen vervolgens richting werk.

 Werkcoach Israa

Daarbij houd ik rekening met cultuurverschillen tussen de arbeidsmarkten in de verschillende landen. Het werk in Nederland verschilt namelijk nogal van dat in de meeste landen van herkomst. Inhoudelijk – een elektricien werkt hier bijvoorbeeld met andere apparatuur – maar ook op het gebied van sollicitatieprocedures, regelgeving en het soort werk dat wordt gedaan. Het betekent vaak dat iemand zijn of haar verwachtingen moet aanpassen.”

 

 

Hoe ben je in deze functie terechtgekomen? 

“In Irak werkte ik als tolk op een ambassade. Ik was hoogopgeleid en had veel status. Maar toen ik in Nederland kwam, ging ik schoonmaken op de crèche. Die nieuwe situatie moest ik accepteren. Ik dacht: de oorlog heeft veel van mij weggenomen, ook mijn carrière. Moet ik nu opgeven, of blijf ik strijden voor een plekje voor mezelf? Ik werd vrijwilliger bij de Regionale Sociale Dienst, bij het project Formulierenbrigade. Daar had ik veel aan mijn ervaring als tolk. Ik werd betrokken bij de pilot met Team Nieuwe Inwoners, en dat leidde weer tot mijn baan als werkcoach, een nieuwe functie. Ik doe mijn werk nu met veel plezier.”

 

Lees verder...

 

Ondersteuning bij Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIP)

 

Asielmigranten die vóór 1 januari 2022 inburgeringsplichtig werden, hebben daarvoor een lening afgesloten. Sommigen komen niet uit met dit bedrag. Mogelijk komen zij daarom in aanmerking voor ondersteuning door de RSD: de financiële regeling ELIP (Einde Lening Inburgeringsplicht). Zij ontvangen hierover bericht van DUO.

 

De RSD wil ondersteuning bieden aan asielmigranten die vóór 1 januari 2022 inburgeringsplichtig zijn geworden in de regio Kromme Rijn Heuvelrug, en die een groot deel van hun lening al hebben gebruikt. Met een groot deel bedoelen we:

  • €7.500,- van de lening is verbruikt en de inburgering zit de laatste 12 maanden van het traject, of
  • €9.500,- van de lening is verbruikt.

 

Aanmelding en gesprek

Voor de financiële regeling ELIP kan de inburgeraar zich aanmelden met een mail naar teaminburgering@rsdkrh.nl. Refereer in de mail duidelijk aan de ELIP-regeling. Na de aanmelding volgt een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens dat gesprek beoordeelt de RSD of de inburgeraar in aanmerking komt voor de ELIP-regeling.

Geen uitkering van de RSD?

Een uitkering is geen voorwaarde. Er wordt wel gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen. Is het inkomen meer dan 110 procent van de bijstandsuitkering? Dan gaat de ELIP-regeling helaas niet op.

 
 


Regionale Sociale Dienst
Kromme Rijn Heuvelrug
Postbus 13
3700 AA Zeist

Bezoekadres
Het Rond 6e
3701 HS Zeist
www.rsdkrh.nl

Afmelden voor deze nieuwsbrief

Wijzig uw profiel