Wordt de nieuwsbrief niet goed getoond?

Bekijk deze in uw browser

Beste netwerkpartner, 

Hierbij ontvangt u onze zesde en voorlopig laatste nieuwsbrief over inburgering. Via deze nieuwsbrief willen we u meenemen in de uitvoering van de Wet Inburgering. Veel leesplezier!


 

Evaluatie: het eerste jaar met de nieuwe Wet Inburgering

Op 1 januari 2022 werd de nieuwe Wet Inburgering van kracht, waarmee gemeenten verantwoordelijk werden voor de inburgering van nieuwkomers. Namens de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist voert de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) de wet uit, inmiddels meer dan een jaar. Reden voor een uitgebreide evaluatie door de RSD: wat betekent de nieuwe wet tot nu toe voor inburgeraars en gemeenten?

 

Julienne Holthuis is sinds de start projectleider inburgering bij de RSD. “Al tijdens de voorbereidingen van de wet hebben we als RSD besloten dat we na een jaar wilden evalueren”, vertelt ze. “Met de nieuwe Wet Inburgering is er veel veranderd voor nieuwkomers, gemeenten, RSD en andere samenwerkingspartners zoals Vluchtelingenwerk. We willen zorgvuldig te werk gaan en regelmatig onderzoeken hoe het gaat.” De evaluatie is voor het grootste deel uitgevoerd door Gerlise van der Maas, beleidsadviseur Inburgering bij de RSD. Naast een kwantitatief onderzoek nam zij ook diepte-interviews af, waarbij alle stakeholders zijn betrokken: van Vluchtelingenwerk en onze gemeenten, tot taalschool Sagènn en van inburgeraars tot regisseurs van de RSD. “We vonden het belangrijk om samen stil te staan bij ons werk”, vertelt Gerlise.

 

De basis op orde

“We doen met elkaar wat de wet van ons vraagt”, vertelt Gerlise. “Vandaar ook de titel van het rapport: De basis op orde. Er is taalonderwijs, alle werkprocessen bij de RSD zijn ingeregeld, we hebben de juiste brieven en documenten klaarstaan én we kijken vooruit naar wat er op ons afkomt.”

 

 

Dat ging niet vanzelf. “Het was een stormachtig jaar, maar ik ben trots op alles wat we hebben bereikt”, zegt Julienne. “We hebben een geweldig team inburgering opgebouwd bij de RSD en de samenwerking met Vluchtelingenwerk verloopt goed. Dat is iets om heel blij mee te zijn!”

Puntjes op de i

Natuurlijk zijn er verbeterpunten. “Er liggen bijvoorbeeld kansen als het gaat om de participatie van nieuwkomers”, legt Julienne uit. “Met name bij de verplichte participatie-uren in de Z-route. Daar kunnen we nu mee aan de slag, omdat de eerste inburgeraars binnen de Z-route zijn gestart. Zij hebben veel begeleiding nodig, omdat ze nog nauwelijks Nederlands spreken als ze beginnen met hun participatie. Dat is een uitdaging, waar we enthousiast aan gaan werken.”

 

Vroege start is een succes

Een belangrijke reden voor het succes in onze regio is het idee van de ‘vroege start’, legt Gerlise uit: “Starten met een inburgeringstraject, al vanuit het azc is een van de doelen van de nieuwe inburgeringswet. Het vergt veel organisatie om dat aanbod al in het azc te doen, en veel gemeenten komen daar nog niet aan toe. Wij zijn erin geslaagd om die stap naar voren al te maken. Dat maakt een groot verschil. Mensen willen vaak graag leren en die motivatie houden we vast door vroeg te beginnen. Omdat het in een azc moeilijk is om rustig te studeren, zorgen we voor studieplekken bij de taalscholen. Bovendien investeren we in het kennen van de mensen. Dat menselijke aspect, en zoeken hoe we hen écht verder helpen, hebben we een grote plek gegeven.”

 

Nieuwsgierig naar de volledige evaluatie? Klik dan hier 

 

 


Nieuwe locatie voor taallessen in Zeist

 

Sinds 1 januari 2022 verzorgt Sagènn de taallessen aan nieuwkomers in de regio. Nu gebeurt dat nog grotendeels op een tijdelijke locatie in de stad Utrecht,

in combinatie met een leslocatie in Doorn. Deze zomer neemt de taalschool een nieuwe locatie in Zeist in gebruik. Dit wordt de hoofdlocatie, naast de al bestaande locatie in Doorn. “Een fijne plek om te leren is heel belangrijk.”

 

Taalschool Sagènn biedt door heel Nederland inburgeringstrajecten aan zowel nieuwkomers als ‘oudkomers’. Daarnaast biedt Sagènn ondersteuning bij participatie- en re-integratieactiviteiten van inburgeraars. Het gebruik van de Nederlandse taal in de praktijk is voor deze groep heel belangrijk. “Iets leren gaat makkelijker als je het kunt gebruiken in je eigen situatie”, zegt business unit-manager Jessica Haket. “Denk bijvoorbeeld aan boodschappen doen: een perfecte gelegenheid om woorden te leren en oefenen.”

 

Vier lokalen

Ook op de nieuwe locatie in Zeist zullen cursisten praktijkgericht taalonderwijs krijgen. Sagènn heeft daar straks vier lokalen tot haar beschikking. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor inburgeraars om huiswerk te maken en in gesprek te gaan met de gemeente en andere netwerkpartners.

Een leslocatie moet voor cursisten gewoon een fijne plek zijn, is de visie van Sagènn. “Bijvoorbeeld door het gebruik van glazen wanden, die een ruimtelijk gevoel geven”, legt Jessica uit. “Maar denk ook aan de beschikbaarheid van koffie en thee in de kantine, waar inburgeraars in de pauzes onderling Nederlands met elkaar kunnen praten.”

 

De nieuwe locatie in Zeist voldoet volgens Haket aan al deze eisen. “In de huidige vastgoedmarkt was het even zoeken naar een geschikte plek. Daarom zijn we nu extra blij met de gevonden locatie. Die is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en kortgeleden gerenoveerd. Op 1 mei hebben we de sleutel gekregen. De komende periode gaan we verbouwen en we verwachten de locatie voor de zomer feestelijk te kunnen openen.”

 

Aanmeldingen

Naast de aanmeldingen vanuit de gemeenten die nu binnenkomen, kunnen mensen zich ook zelf aanmelden voor de taallessen in Zeist. Dat kan door een mail te sturen naar educatie.utrecht@sagenn.nl. Haket verwacht dat Sagènn vanaf de zomer aan ongeveer 150 mensen les gaat geven op de nieuwe locatie. “Samen met de gemeenten gaan we hen met veel enthousiasme begeleiden!”

 

Cursus helpt statushouders stress verminderen om beter te leren 

 

Minder stress, meer succes. Dat is het doel van de cursus stressreductie die statushouders kunnen volgen bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD). Zo krijgen ze hulp om hun spanning te verminderen, waardoor ze beter leren en sneller een baan vinden. Sliva is een van de cursisten: “Ik voel me gezien en gehoord.”

 

Nadat ze haar certificaat in ontvangst heeft genomen, vertelt de Syrische Sliva waarom ze deze cursus zo belangrijk vindt: “We komen uit een oorlogsgebied en worstelen daardoor met stress en trauma’s. Tegelijkertijd wordt er veel van ons verwacht in Nederland. We moeten cursussen en trainingen volgen over onze rechten en plichten als statushouders. Deze cursus was fijn, want hier ging het puur om mijzelf, als mens. Ik voel me gezien en gehoord.” 

 

Migranten zoals Sliva lopen volgens adviesbureau Social Professionals, dat de cursus aanbiedt, door hun ervaringen verschillende risico’s. Denk daarbij onder meer aan concentratieproblemen, angstgevoelens en depressies. Als ze daarmee kampen, dan is het moeilijker om mee te doen aan de samenleving. 

 

Spanning verminderen

Tijdens de zeven groepslessen komen onder meer de gevolgen van blijvende stress aan bod, net als de manier waarop je de oorzaken weg kunt nemen. Ook bespreekt de trainer wat er nodig is om stress onder controle te houden. Zo krijgen deelnemers informatie over de invloed van het brein op het lichaam. Naast die theorie krijgen ze ook praktische tips om hun emoties de baas te blijven. 

 

Deze tips kwamen de Syrische Ola goed van pas tijdens haar theorie-examen voor haar rijbewijs. Een pittige klus, want ze woont pas drie jaar hier en de voertaal van de toets was Nederlands. Ze voelde veel stress. Zo veel, dat ze op een gegeven moment niet meer in staat was informatie op te nemen. Toen dacht ze terug aan een tip die ze tijdens de cursus kreeg om spanning in haar lichaam te verminderen. Dit maakte haar rustiger, waardoor ze zich kon concentreren. En niet zonder resultaat: Ola heeft haar theorie-examen op zak.
 

Workshop biedt theorie én praktische tips 

“Ik maak me altijd zorgen om mijn kinderen”, vertelt Sliva. “Maar ik weet door de training hoe ik met die spanning moet omgaan.” Dankzij de praktische tips leeft Sliva nu bewuster, omdat ze door de cursus bijvoorbeeld let op haar ademhaling, op tijd naar bed gaat en wandelt: “Dan loop ik van de kerk in Doorn naar de kerk in Langbroek en terug. Dat is in totaal precies één uur.” Door de cursus verliest Sliva zich niet meer in de boosheid of zorgen die ze eerder voelde: “Ik raad iedereen aan om deze training te volgen.” 


Meer informatie
Neem gerust contact op met Houda Beghiyl, regisseur Werk via h.beghiyl@rsdkrh.nl of via tel. 030 – 692 95 00.

 
 
 
 
 


Regionale Sociale Dienst
Kromme Rijn Heuvelrug
Postbus 13
3700 AA Zeist

Bezoekadres
Het Rond 6e
3701 HS Zeist
www.rsdkrh.nl

Afmelden voor deze nieuwsbrief

Wijzig uw profiel